Prevádzkovateľ tejto webstránky je právnická osoba:

UNIQSHOP s.r.o., Klincová 35, 821 08 Bratislava, IČO: 44842759, IČ DPH: SK2022855923

CEO: Jakub Máčaj 
E-mail: macaj@uniqart.net